Den viktigste oppgaven hans blir å koordinere fredsskapende arbeid i konfliktområder.

Egeland var tidligere FNs nødhjelpskoordinator, og det har en stund vært kjent at han skulle inn i en ny toppstilling i verdensorganisasjonen.

Den norske diplomaten vil blant annet få ansvar for å koordinere en gruppe tekniske eksperter som på kort varsel vil kunne sendes ut for å bistå i konfliktområder over hele verden, ifølge nyhetsbyrået DPA.