Langfredag fikk beboerne et brev fra Hvitsten vannverk, Vestby kommune og Mattilsynet der det gikk fram at drikkevannet kunne være helsefarlig, skriver VG Nett.

«Det er påvist et høyt bakterietall og indikatorbakterien E.coli i drikkevannet i Hvitsten. Det betyr at vannet kan være helsefarlig å drikke», sto det i brevet, hvor husstandene ble oppfordret til å koke drikkevannet i ett til to minutter for å være på den sikre siden.

Årsaken til forurensningen skal være at kloakkvann havnet i ledningsnettet i forbindelse med rehabiliteringen av vannverkets ledningsnett i området.

Styrelederen i Hvitsten vannverk, Trond Mæhlum, opplyser til VG Nett at det allerede 5.april ble fattet mistanke om at vannet var forurenset. De endelige resultatene forelå 10.april, og 14.april ble beboerne varslet.

— Vi ble informert om dette altfor sent. Ved minste mistanke om at vannet var forurenset skulle vi ha bli varslet, sier beboer Bjørn Lindgren.

Vannverkets styreleder innrømmer at beboerne ble varslet for sent.

— I ettertid ser jeg at vi skulle gått rett ut til mediene med dette for å være på den sikre siden, sier Trond Mæhlum.