Wallström la fram EU-landenes bekymringer under samtaler med russiske politikere og tjenestemenn i Moskva. Hun møtte blant andre utviklings— og handelsminister German Gref, energiminister Ivan Matlasjov og minister for naturressurser Ivan Matlasjov.

Den norske miljøvernorganisasjonen Bellona har tidligere framholdt at russerne foreløpig ikke er i stand til å håndtere sitt eget kjernefysiske avfall. Norske myndigheter har sagt seg bekymret over mulige russiske planer om å frakte avfallet som skal importeres med skip langs norskekysten.

I april vedtok den russiske nasjonalforsamling en omstridt ny lov, som de neste ti årene skal skaffe statskassen i Moskva mer enn 190 milliarder kroner i inntekter fra bearbeiding av utenlandsk atomavfall. Motstandere av denne nye loven hevdet at importen vil gjøre Russland til verdens kjernefysiske søppeldynge.

EU og de nordiske land kritiserer også at mange utrangerte russiske atomubåter ligger i opplag på Kola-halvøya og stadig forfaller. Ved siden av disse spørsmålene, sto det kommende toppmøtet mellom Russland og EU på Wallströms dagsorden i Moskva onsdag.

(NTB)