TRON STRANDtron.strand@bt.noGöteborg

Timeplanen bør gjøre det mulig å sluttføre forhandlingene innen utgangen av 2002 for de kandidatlandene som er klare. Målet er at de skal kunne delta i valgene til Europaparla-mentet i 2004 som medlemmer, heter det i konklusjonene fra toppmøtet.

Toppmøtets viktigste sak Sveriges statsminister Göran Persson er tilfreds med at timeplanen er så konkret.

— Beslutningen om ut-videlsen er den viktigste på toppmøtet. Den gir et meget klart signal til søkerlandene, og vi slår fast at utvidelsesprosessen ikke lar seg stoppe.

— Den er irreversibel, sier Persson. Men samtidig gjør han det klart at mye avhenger av søker-landenes vilje til å bli ferdige i tide. Det er for eksempel ventet at forhandlingene om regional støtte og landbruk vil bli vriene.

Den svenske statsministeren kunne imidlertid ikke slippe jubelen helt løs for sine seire i møterommene. Til det kastet de voldelige demonstrasjonene for mørke skygger inn over EUs ledere.

Ingen rotter slapp inn EU-sjefene, et kobbel av rådgivere og ministre, samt 2500 journalister har i nesten to døgn vært «innesperret» i en bunkers i det sentrale Göteborg.

— Vi skal ikke slippe en rotte inn, sa en politimann til Bergens Tidende første dag. Politimannen holdt ord. Ingen demonstranter lyktes i å forstyrre møtet direkte.

Innimellom glimtet Persson til. Han har i tre dager stått i sentrum for verdens og Europas begivenheter. Først som vert for president George W. Bush, siden som vert for alle EUs ledere.

Fornøyde søkerland Det er en rolle han koser seg i, Persson turnerer intrikate spørsmål på engelsk, smiler, ler og er statsmann.

Det var bare ørene som stoppet smilet da han skulle sette av sted til lunsj med de 12 søkerlandenes statsministere. Han gledet seg til å overbringe budskapet om den forpliktende timeplanen for utvidelsen.

Søkerlandene tok godt imot den klare beskjeden fra EUs 15 stats- og regjeringssjefer. Polske, estiske og ungarske ledere sier EU bekrefter at de mener alvor og at utvidelsen kan gå som planlagt.

EU-debatt rykker nærmere

12 land forhandler om medlemskap. Ungarn er kommet lengst i forhandlingene, men og-så Slovenia, Estland, Kypros og Tsjekkia er på god vei. Litauen, Slovakia, Malta og Polen er kommet omtrent like langt. Mens Bulgaria og Romania henger etter.

EU-toppmøtet vedtok at de to siste landene skal forsynes med ekstra støtte for å få opp tempoet i EU-tilpasningen.

Utenriksminister Thorbjørn Jagland mener at EUs forpliktende opplegg ikke endrer på Norges situasjon.

Europabevegelsen er imidlertid ikke i tvil om at den norske EU-debatten nå har rykket minst to skritt nærmere.

Utvider interessesfæren EU etablerte for noen år siden Den europeiske konferansen - et venterom for land som ennå ikke har innledet forhandlinger. EU-toppmøtet inviterte for et halvår siden EFTA-landene til å være med. I Göteborg er Ukraina og Moldova in-vitert. Det betyr at EU utvider sin interessesfære og rykker enda nærmere Russlands grenser. Formannskapslandet Sverige har satset svært mye på et dokument for bærekraftig utvikling. Det er delte meninger om hvor vellykket den svenske miljøsatsingen har vært under formannskapsperioden.

Men EU-toppene vedtok iallfall en strategi for bærekraftig utvikling. Göran Persson sa seg meget godt fornøyd med vedtaket.

Les også: Svensk politi får sterk kritikkPersson vurderer lovendring etter bråket Hærverk på Sveriges ambassade Tilstanden kritisk for demonstrant Alvorlig skadd etter skyting Gateslag ryster Göteborg Persson: Forakt for demokratiet EU-middag avlyst av sikkerhetsgrunner Politiet pågrep meg uten grunn Nationen-journalist pågrepet Disse demonstrererSvensk politi bestilte dansk politiaksjonAvbryter EU-protestRakettskjold på vei til EuropaEnige om WTO - uenige om Kyoto Demonstrantene innestengt Angrep politiet med stein og flaskerFå nakne rumperSterk overreaksjon Bergensere på veiMagert utbytte med BushIkke enige om Kyoto EU forbyr svineeksport fra Catalonia Ingen dato for EU-utvidelse