Bygningen ble i all hast tømt i 1991, etter at det ble funnet store mengder asbest. Etter planen skulle oppussingen ha vært ferdig i fjor, men årene går og milliardene ruller. Nå snakkes det om ferdigstillelse i 2004, selv om ingen lenger tør å være for sikre.Den belgiske regjering har ansvaret for renoveringen av EU-kommisjonens stjerneformede bygg i Brussel, og enkelte belgiske politikere krever nå offentlig gransking.Problemene med oppussingen ble tatt opp i en hemmelig rapport av det store revisjonsfirmaet Ernst and Young i november, som igjen fikk kommisjonens visepresident Neil Kinnock til å koble inn EUs korrupsjonsjegere (Olaf).Undersøkelsene av mulige uregelmessigheter pågår fortsatt, og det samme gjør krangelen i og utenfor belgiske rettssaler mellom underleverandører og selskapet som leder arbeidet, Berlaymont 2000.Nye krav fra EU-kommisjonen, blant annet til større fasiliteter i forbindelse med den planlagte utvidelsen av unionen østover, har også bidratt til budsjettsprekken.