JØRGEN ULLERUPBrusselSom opptakt til et møte torsdag og fredag i Stockholm mellom EUs justis— og innenriksministere foreslo den britiske innenriksministeren Jack Straw at EU innfører et system med å plassere flyktninger fra kriger nært hjemlandet, til de igjen kan vende hjem.Straw erklærte seg enig i prinsippene i FNs 50 år gamle flyktningkonvensjon, som forbyr land å avvise flyktninger med velbegrunnet frykt for å bli forfulgt. Men i dag er hele systemet på vei til å bli overkjørt av folk som utvandrer for å finne en bedre økonomisk tilværelse, mener Straw. Jack Straw foreslår derfor å forenkle saksbehandlingen, slik at de som ikke er ønsket raskt kan sendes ut. Liknende systemer er innført i flere EU-land.Det svenske formannskapet satser i det kommende halvåret på å komme et langt skritt mot ensartede regler.Ifølge Jack Straw bør EU etablere en felles liste av såkalt sikre land, hvorfra søknader på forhånd avvises. Samtidig ønsker han å frata asylsøkere muligheten for å reise fra et EU-land til et annet for at søke asyl. På møtet i Stockholm deltar også FNs høykommissær for flyktninger, Nederlands tidligere statsminister, Ruud Lubbers. Han har advart mot en tendens i EU-landene til å stenge alle ute og beklaget at man lukker øynene for at det stadig er store problemer i resten av verden. Jyllands-Posten/Bergens Tidende