Den spanske utenriksministeren Josep Pique sa søndag at det kan bli aktuelt med sanksjoner mot Israel. EU er Israels største handelspartner, og en mulighet er å suspendere den viktige handelsavtalen mellom de to.

— Sanksjoner er en mulighet, men vi må diskutere dette med de 15 medlemslandene og finne fram til en felles posisjon. Noen land vil iverksette sanksjoner så snart som mulig, mens andre er mer tilbakeholdne, så vi må diskutere ideen, sa Pique, som leder EUs utenriksministere dette halvåret.

Også den belgiske utenriksministeren Louis Michel sa søndag at EU kan komme til å vurdere sine handelsforbindelser etter at Israel torsdag nektet Pique og EUs utenrikspolitiske koordinator Javier Solana å møte Yasser Arafat. Til stor ydmykelse for EU-toppene, sa Sharon ja til at den amerikanske utsendingen Anthony Zinni kunne få møte Arafat bare timer etter at EU fikk nei.

Splittet EU

Det er imidlertid usikkert om Pique har full oppslutning om sanksjonstruslene blant sine EU-kolleger.

EU mangler innflytelse i Midtøsten fordi landene er splittet i synet på den vanskelige konflikten.

De sterkeste kritikerne av Israel innad i EU er Spania, Belgia, Frankrike, Sverige og delvis Finland. Bak lukkede dører på EUs utenriksministermøte onsdag skal Belgia ha fått lite støtte for forslaget om å suspendere den viktige handelsavtalen med Israel.

Selv ikke et forslag om en mild form for turistboikott av Israel fikk støtte. En av ideene som skal ha blitt luftet, var at EU-landene offentlig skulle fraråde turister å reise til Israel - nettopp hva Norge gjorde torsdag i forrige uke.

Israels venner

De sterkeste forsvarerne av Israel innad i EU er Tyskland, Storbritannia, Nederland og Danmark. Disse landene har inntil nå vært skeptiske til ensidige tiltak mot Israel.

For hver dag som er gått hvor Israel har ignorert både FN og USA, har imidlertid stemningen blant EU-landene blitt stadig mer Israel-kritisk. Spørsmålet er Piques uttalelser i helgen betyr at også "Israels venner" innad i EU er på vei mot å støtte sanksjoner.

(NTB)