EU lover tiltak for å dempe den globale matkrisen, og flere andre medlemsland vurderer å følge italienernes eksempel, sa diplomater ved møtet mellom EUs finansministre i Luxembourg tirsdag. Ifølge møteleder Andrej Bajuk fra Slovenia er det lite som tyder på noe vesentlig fall i prisene på olje og mat med det første.

Italias finansminister Giulio Tremonti lanserte tanken om å følge Robin Hoods eksempel med å ta fra de rike og gi til de fattige. – En slik skatt virker fornuftig, når man tenker på de dramatiske problemene folk nederst på den sosiale rangstigen står overfor, mente han.

Tremontis franske kollega Christine Lagarde betegnet utspillet som «intelligent», men mente det må bearbeides. – Vi må ikke bare se på oljeselskapenes rekordfortjenester, men også på hvordan en slik skatt vil påvirke investeringene, framholdt hun.

Finansministrene i de 27 EU-landene studerer en rekke mulige tiltak for å hjelpe forbrukerne til å håndtere rekordhøye priser på drivstoff og mat. Prisstigningen har ført til omfattende protestaksjoner blant europeiske yrkessjåfører, fiskere og bønder.