Etter samtaler i Brussel som ble avsluttet mandag kveld sender ministerne ut en felles uttalelse hvor de også roser USA for å ha satt opp det nye administrasjonsrådet i Irak.

— Rådet er et viktig første skritt på veien mot en internasjonalt anerkjent regjering, satt sammen av det irakiske folket, heter det i uttalelsen.

Ministerne slutter seg til forslaget fra EUs utenrikskommissær Chris Patten om å opprette to utviklingsfond for Irak.

Det ene skal være finansiert av landets oljeinntekter, det andre av bidrag fra giverland. FN og Verdensbanken skal etter planen ha styringen med det siste fondet.

(NTB)