STEIN VIKSVEENBrusselDagsordenen er fullpakket når regjeringssjefene i 15 EU-landene i morgentimene i dag møtes til toppmøte i den svenske hovedstaden: Krigen i Makedonia, munn— og klovsyke, EU-jordbrukets fremtid og energiliberalisering.Det mest spennende ser likevel ut til å bli EUs tilbud til Russland om å gjøre Kaliningrad-regionen til en økonomisk oase. President Vladimir Putin kommer ens ærend til Stockholm for å drøfte forslaget. Inneklemt mellom Litauen og Polen er Kaliningrad i dag uten direkte geografisk forbindelse med det øvrige Russland. Når de baltiske statene og Polen glir inn i EU, blir Kaliningrad-regionen liggende der som en isolert russisk enklave. Felles problemer Hele Kaliningrad-regionen er i dag i en elendig økonomisk forfatning med stor sosial nød. Mandag ga president Putin ordre om at den russiske regjeringen utarbeider en økonomisk nødplan for det isolerte området. Den svenske statsministeren Gvran Persson foreslår at EU tar initiativet til full økonomisk utvikling av byen og regionen, og gjør den til en dreieskive for handel og samarbeid mellom store deler av Russland og EU. - Målet er en oase ved Østersjøen, sier Persson optimistisk. Men først og fremst må EU gjøre samarbeidet med Russland til en prioritert oppgave, og få steder kan vi synliggjøre det så godt som i Kaliningrad-regionen, mener den svenske statsministeren. Putins forbehold For president Putin kan nok tilbudet være fristende, men politisk sett er det ikke så lett å si ja takk. EU mener at enklaven etter hvert må få et vidtgående økonomisk selvstyre. Det kan bety at Brussel overtar en stor del av den økonomiske kontrollen med byen.Russland har ingen store innvendinger mot at de tre baltiske statene blir medlemmer av EU, men det er fortsatt en høyt prioritert oppgave for Moskva å forhindre at de også får medlemskap i NATO. Russernes krav Russerne har signalisert at hvis EU skal få engasjere seg i Kaliningrad-regionen må man ta opp spørsmålet om fri bevegelse av varer og personer, utviklingen av fisket i Østersjøen og forsyningen av energi.Putin vil kreve en liberalisering av EUs strenge visaregler som kan tillate innbyggerne i Kaliningrad å reise fritt i nabolandene Litauen og Polen.Så langt har EU gjort det klart at det ikke er på tale å oppheve visasystemet, men myke det opp. Man innser at en stor del av økonomien i Kaliningrad vil bygge på handel og transitt. Militær transitt Russland har en stor militærbase i Kaliningrad. Dens betydning er ikke blitt mindre viktig for Moskva etter at Russland med de baltiske statenes uavhengighet har mistet kontrollen over mesteparten av østersjøkysten.Russerne krever derfor at de fritt og ukontrollert må få transporterte militært utstyr og andre varer gjennom det fremtidige EU-land Litauen til Kaliningrad-basen.EU mener at unionen må ha rett til å kontrollere transitt-trafikk, men det finnes i dag intet EU-direktiv som omfatter militær transitt.Det gjenstår bare å bli enig om hvordan forhandlingene om et samarbeid skal føres videre - og der er Brussel og Moskva hjertens uenig. Stavanger Aftenblad/Bergens Tidende