JØRGEN ULLERUPBrussel

En 5-årig handlingsplan, som man venter vil bli vedtatt av EU-kommisjonen i Brussel i dag, skal for alvor ta opp kampen mot de tre sykdommene som hvert år forårsaker fem millioner dødsfall på verdensbasis.

Ifølge planen skal det ved forhandlinger med legemiddelindustrien skapes et system med varierende priser, slik at u-land får betale lavest mulig pris for slik livsviktig medisin. For fremtiden må det være regelen, og ikke unntaket, at u-land kan få anledning til å kjøpe livsviktig medisin til lav pris, selv om medisinen er omfattet av patenter, fastslår planen, som sammen med Verdens helseorganisasjon, WHO, vil forbedre de internasjonale reglene for utdeling av medikamenter i nødssituasjoner.

Samtidig vil EU også støtte lokal produksjon av billige kopi-produkter. Ifølge en EU-kilde har land som India, Brasil og Kina allerede en infrastruktur som gjør dem i stand til å øke produksjonen av viktige medikamenter, og fordi mange av midlene ikke lenger er beskyttet av patenter, kan man begynne produksjon av en stor del av medisinen med det samme. Kommisjonen vil hjelpe firma i u-landene med å få i stand et samarbeid med legemiddelindustrien i den rike verden.

Når det gjelder produksjon av kopi-produkter av patentert medisin, kan handlingsplanen regne med å støte på alvorlig motstand. Legemiddelindustrien er redd for inntektene sine, selv om frihandelsavtaler under WTO kan gi land suspensjon fra patenter og tillate kopi-medisin når den nasjonale helsetilstanden er truet.

Siden 1994 har for eksempel brasilianske medisinkonsern kopiert den livsforlengende kombinasjonsmedisinen til hiv-smittede, som ville ha vært alt for kostbar for landet om den skulle ha vært importert. I dag er det tre ganger så billig å holde liv i en aidspasient i Brasil som i USA.Forebygging er et annet punkt i EU-planen. EU vil satse mer penger på forskning, blant annet for å utvikle en hiv-vaksine. For å gjennomføre planen vil Kommisjonen de neste fem årene gradvis tilføre området langt større ressurser. I fjor brukte EU ca. 800 millioner euro på programmer for aids, malaria og tuberkulose i de fattigste landene.