Ti land signerte medlemskapsavtale med EU i Aten onsdag. Polen, Ungarn, Slovenia, Slovakia, Tsjekkia, Litauen, Estland, Latvia, Kypros og Malta blir medlemmer fra mai neste år.

EU får 25 medlemsland og 450 millioner innbyggere og passerer dermed Nord-Amerika som den største økonomiske handelssonen i verden. Men de ti nye EU-medlemmenes samlede bruttonasjonalprodukt er ikke større enn Nederlands.

Samarbeid ikke nok

41 europeiske land var invitert til en konferanse om et utvidet Europa, dagen etter EU-toppmøtet. I en erklæring fra konferansen heter det at landene er enige om å styrke en "gradvis integrering av sosiale og økonomiske strukturer mellom det utvidede EU og dets naboer".

EU-kommisjonen har signalisert at Albania og de nye selvstendige statene fra det oppløste Jugoslavia er velkomne inn i EU straks de oppfyller økonomiske og politiske kriterier.

Norge og de andre rike EFTA-landene vil alltid være velkomne inn i EU, hvis folket i de fire landene vil.

Russland stenges ute

Ingen i Brussel ser foreløpig for seg Ukraina, Moldova, Hviterussland eller Russland innenfor EUs grenser.

Landene er enten for fattige, udemokratiske eller rett og slett for store — som Russland.

EU-kommisjonens Romano Prodi sa i Aten at EU på sikt ønsker å gi disse landene alle fordelene ved EU-medlemskap, bortsett fra full stemmerett og deltakelse i EUs overnasjonale institusjoner.

— Jeg snakker ikke om bare økonomiske og handelsmessige forhold. Det vil bli et tett samarbeid om både politiske, administrative, juridiske og innenrikspolitiske forhold, sa han.

(NTB)