– Vi har satt forbrukernes og brukernes interesser i første rekke med dette forslaget, sa EUs kommissær for det indre markedet og tjenester, Charlie McCreevy, da han onsdag presenterte EU-kommisjonens forslag til fri konkurranse på postmarkedet i EU— og EØS-land fra 2009.

EU-kommisjonen hevder at en åpning av postmarkedene vil føre til bedre, raskere og billigere posttjenester. Kommisjonens forslag innebærer blant annet at den enerett som Posten Norge AS har i dag på å formidle vanlig brevpost som veier opptil 50 gram, må fjernes.

Norsk skepsis

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) har tidligere slått fast at det er viktig å holde fast på denne eneretten for å sikre gode og rimelige posttjenester i hele landet. Hun frykter nemlig at et bortfall av denne eneretten kan føre til tapte inntekter for Posten, noe som igjen kan føre til et redusert tjenestetilbud i enkelte deler av landet.

Det har vært spekulert på om liberaliseringen ville føre til en fjerning av ordningen med lik porto for hele landet. EU-kommisjonen foreslår imidlertid at landene skal kunne stille dette som et krav til private operatører når det gjelder vanlige brev.

Motstand

Det er ikke bare den norske regjeringen som er skeptisk til EU-kommisjonens forslag. Det møter også motstand i en rekke EU-land som Frankrike, Italia, Spania, Belgia, Hellas og Polen. EU-kommissær Charlie McCreevy må også overbevise EU-parlamentet før liberaliseringen kan gjennomføres.

I forslaget heter det at landene har plikt til å sikre gode posttjenester for hele samfunnet. Et av kravene er at alle EU- og EØS-borgere skal kunne stole på at posten blir hentet og levert minst én gang om dagen, fem dager i uken.