Det foreslår EUs regjerings— og statssjefer på et ekstraordinært møte om terrorisme.

Terroren bør ikke alene bekjempes militært og med politi og etterretningstjenester, men også ved hjelp av økonomisk og sosial bistand til de fattige områdene i verden. Denne holdningen skiller EU markant fra USAs reaksjoner på terroraksjonene i New York og Washington forrige uke.

Ifølge et utkast til en erklæring fra møtet vil EU-toppene opprette en felles liste av organisasjoner som mistenkes for å drive med terrorvirksomhet. Listen kan være redskap for politisamarbeid i EU-området.

EU-lederne mener det ikke er noen grunn til at forrige ukes angrep skal føre til økonomisk nedgang på verdensbasis.