EU-troikaen Frankrike, Storbritannia og Tyskland har takket nei til et russisk tilbud om å holde nye samtaler i Moskva. De ønsker ikke å vende tilbake til forhandlingsbordet så lenge iranerne fortsetter sin uranforedling.

Torsdag sa diplomater ved det internasjonale atomenergibyrået IAEAs hovedkvarter i Wien at Iran har gjenopptatt anrikningen av uran ved Isfahan-anlegget. USA og EU tror iranerne forsøker å skaffe seg kjernefysiske våpen.

Bush

Mens EU sier blankt nei til å møte iranerne i Moskva, betegner USAs president George W. Bush det russiske utspillet som interessant. Han viser til at Russlands statssjef Vladimir Putin har tilbudt iranerne å få gjennomføre den kritiske fasen i anrikningen ved russiske anlegg.

– Dette forslaget er interessant og verdt å følge opp, sa Bush på et møte med Putin i Sør-Koreas hovedstad Seoul fredag.

– Det kan være en vei ut av den fastlåste situasjonen, mener den amerikanske presidenten.

Styret i IAEA skal ta spørsmålet om det iranske atomprogrammet opp til ny behandling på sitt møte i Wien torsdag til uken. IAEA har tidligere truet med å bringe saken inn for FNs sikkerhetsråd, men diplomater tror byrået ville foretrekke en minnelig løsning på striden.

Gass

Ved anlegget i Isfahan produseres det gass av typen uran-heksafluorid. Denne gassen er grunnmaterialet for anrikning av uran, enten det anrikede materialet skal brukes til fredelige formål eller som «sprengstoff» i atombomber.

Iranerne sier imidlertid at dette slett ikke er hensikten med virksomheten i Isfahan, og at denne bare tjener fredelige formål. Anrikningsarbeidet inngår ifølge regimet i Teheran i utviklingen av kjernekraftverk som skal sikre Iran en stabil og tilstrekkelig strømforsyning.

IAEA krever nå først og fremst at iranerne forsyner byrået med mer informasjon om kjernefysisk utstyr som kan ha såkalt dobbelt anvendelse. Det betyr at utstyret kan brukes både til sivile og militære formål. Samtidig kommer det fram i en ny rapport fra IAEA at Iran samarbeider bedre på en del områder.

– Iran må gi mer informasjon til IAEAs inspektører og det gjenstår flere ubesvarte spørsmål, men Iran samarbeider bedre og har gitt økt tilgang på dokumenter og informasjon om en del områder, heter det i rapporten.