• Island leverte sin søknad om EU-medlemskap 23. juli i fjor.
  • Søknaden ble godkjent i Alltinget 16. juni med 33 mot 28 stemmer.
  • Islandsk EU-medlemskap sto ikke på agendaen før bankkrisen høsten 2008 la landets økonomi i ruiner.
  • 24. februar anbefalte EU-kommisjonen at det blir innledet medlemskapsforhandlinger med Island.
  • Island er medlem av EFTA og EØS.
  • Det er fortsatt utbredt skepsis til EU i den islandske befolkningen.
VIL HA ISLAND: EUs kommissær for utvidelse, Stefan Fule.
BORIS GRDANOSKI