Kommisjonen ønsker seg blant annet felles lovregler mot offentlige oppfordringer til hat basert på rasisme eller fremmedfrykt.

Det samme skal gjelde støtte til, ledelse av eller deltakelse i rasistiske grupper. Slike lovbrudd, mener Kommisjonen, må straffes med fengsel i opp til to år – minst. Medlemslandene oppfordres til å gå lenger for egen regning.

— Alle medlemsland har innført lover mot rasistiske handlinger og oppfordringer til rasehat. Men innholdet i og omfanget av lovreglene, samt rettspraksis, varierer ganske sterkt. Derfor er det på tide å få til forbedringer på EU-nivå, sa EU-kommisær for justissaker Antonio Vitorino da forslaget ble lagt frem.

Men tilløpene til konflikt mellom EU og Danmarks nye og mer høyreorienterte regjering så ut til å bli roet ned i går. EUs senter mor rasisme og fremmedhat i Wien rykket ut og roste signalene fra den nye regjeringen.

At Danmark strammer til innvandringspolitikken, mener senterets talsmann Bent Sørensen «er i overensstemmelse med hva som diskuteres på europeisk plan». Han ser positivt på at Danmark får et eget integrasjonsdepartement «som kan samle ekspertisen og finne de rette løsningene».