Ledere i EU-parlamentet ble enige om dette onsdag, opplyser talsmenn for den folkevalgte forsamlingen.

Parlamentarikerne er enige om at granskingen skal være grundig og ikke etterlate noen ubesvarte spørsmål. Samtidig krevde de at menneskerettene må respekteres i kampen mot internasjonal terror.

– Amerikanske og berørte europeiske myndigheter oppfordres til å offentliggjøre alle relevante opplysninger snarest, sa lederen for forsamlingens utenrikskomité, Elmar Brok fra det tyske konservative partiet CDU.

Komiteen krever også at EU-organer eller myndigheter i EUs medlemsland som måtte ha bidratt til ulovlig fengsling eller tortur av fanger, må straffes.

En rekke representanter betonte samtidig at beslutningene onsdag ikke er rettet mot USA, og at kampen mot terror er felles for EU og USA.