EU vil overføre en milliard euro i ubrukte europeiske landbrukssubsidier til afrikanske bønder, som et tiltak mot den globale matvarekrisen, sier EU-kommisjonens president.

– EU kan virkelig gi et løft til landbruket i utviklingsland, sa EU-kommisjonens president José Manuel Barroso på G8-møtets første dag i Japan.

Økte matvarepriser er ventet å bli et av hovedtemaene på møtet.

Barroso har tidligere nevnt at han vil opprette et landbruksfond, som blant annet skal gi støtte til frø, gjødsel og andre landbruksprosjekter i Afrika.

1 milliard euro (rundt 8 milliarder norske kroner) skal overføres i perioden fram til utgangen av 2009.

Pengene vil komme i tillegg til 550 millioner euro EU allerede har satt av til nødhjelpstiltak i matvarekrisen.