EUs britiske formannskap hadde kalt inn til et ekstraordinært utenriksministermøte i Luxembourg tirsdag for blant annet å drøfte tiltak mot en spredning av fugleinfluensa.

Møtet fant sted dagen etter at det for første gang ble påvist fugleinfluensa i et EU-land, nemlig Hellas. Smitten ble påvist på en liten gård med 20 kalkuner på den lille øya Inousses utenfor nordøstkysten av Chios, rett overfor Tyrkia der smitten tidligere er påvist.

Også i Romania er det påvist fugleinfluensa de siste dagene.

Storbritannias utenriksminister Jack Straw understreket på vei inn til møtet i Luxembourg betydningen av at alle EU-land er forberedt på å takle situasjonen dersom fugleviruset skulle utvikle seg til et langt farligere virus som kan smitte mellom mennesker.

Han sa også at et hovedpoeng med tirsdagens møte var å forsikre EUs befolkning om at landene gjør alt som er nødvendig for å forebygge en global epidemi.

— Det er ingen grunn til panikk, sa EUs utenrikspolitiske koordinator Javier Solana da han kom til møtet i Luxembourg.