— Vi må prioritere å redusere og forebygge vold mot kvinner og barn, sier EUs justiskommissær Antonio Vitorino.

Programmet kalt "Daphne" skal finansiere prosjekter rettet mot å forebygge alle typer vold; vold i hjemmet, seksuelt misbruk og vold i skoler og andre institusjoner. Pengene skal også brukes til å behandle voldsofre og gjerningsmenn.

Seksuell vold er den vanligste formen for vold i de 15 EU-landene, slo en rapport fra EU-kommisjonen fast i fjor.

(NTB)