FRANK M. ROSSAVIK

Det mener den amerikanske tankesmien National Intelligence Council (NIC), et underbruk av etterretningsorganisasjonen CIA, i en fersk rapport.

— EU, snarere enn NATO, vil i økende grad bli den ledende institusjonen i Europa. Rollen europeerne inntar på den internasjonale arena, vil mest sannsynlig bli kanalisert gjennom EU, heter det i rapporten.

Om EU vil utvikle en egen hær er fremdeles uklart, mener CIA-instituttet, delvis fordi en oppbygging av en hær vil duplisere eller erstatte styrker avsatt til NATO.

I rapporten sies det videre at EU, med eller uten egen hær, kan bli en modell for samfunnsorganisering på globalt plan, særlig for land som søker et alternativ til USA.

Men rapporten advarer mot at EU selv kan bukke under som følge av eldrebølge og økonomisk stagnasjon. EU må klare å skape vekst, dels gjennom å gjøre arbeidsmarkedet mer «fleksibelt» - det vil si gjøre det lettere å ansette og å si opp arbeidstakere - og dels ved å greie å integrere langt flere innvandrere som arbeidstakere, uten at det leder til flere konflikter. Rapporten er skeptisk til om dette kan lykkes.