Kommisjonen støtter Tysklands forslag om "karantene" i sju år for nye medlemsland når det gjelder fri bevegelse, sier diplomatiske kilder. Grunnen er at personer fra fattigere, østlige EU-land skal reise til vesten og ta seg arbeid på bekostning av gamle EU-lands egne borgere.

Både Tyskland og Østerrike har felles grenser med flere kandidatland og frykter en strøm av billig arbeidskraft som i neste omgang kan gi politisk gevinst til den fremmedfiendtlige høyresiden.

Kommisjonen vil 11. april foreslå en generell overgangsperiode på fem år, som kan forlenges med to år dersom det er nødvendig hvis ett medlemsland ønsker det.

Polakker, tsjekkere og andre kandidater sier de foreslåtte begrensningene er i strid med EUs prinsipper om felles marked og gjør innbyggerne i de nye medlemslandene til annenrangs borgere. De viser også til at EU mangler arbeidskraft på noen områder, som informasjonsteknologi.

EU argumenterer mot kandidatlandene at begrensninger på fri bevegelse av arbeidskraft er til deres eget beste de første årene, fordi det vil hindre hjerneflukt til det etablerte EU.

Undersøkelser kan tyde på at frykten i Tyskland og Østerrike er betydelig overdrevet, og det kommer ikke til å bli noen masseinnvandring fordi folk flest foretrekker å bo der de bor så sant det er mulig.

(NTB)