EU-landenes utenriksministere sluttet seg tirsdag til EU-kommisjonens tidligere anbefaling om at Romania og Bulgaria får tre inn i Unionen ved årsskiftet.

EUs ministerråd (der EU-landene er representert) gir de to landene honnør for det reformarbeidet som er gjennomført, men understreker samtidig at reformene må fortsette.