Behovet for tolker fra EUs nye medlemsland i øst er stort, men det er mangelen på tolker som behersker engelsk, som er det mest prekære, melder EU-kommisjonen torsdag.

Mange av tolkene som ble ansatt da Storbritannia og Irland ble med i EU, begynner å trekke på årene, melder kommisjonen. Om ti år har om lag halvparten av dem gått av med pensjon.

Hver dag blir i snitt 750–800 tolker satt i sving i EU-forvaltningen. Det blir nå startet en kampanje for å rekruttere nye tolker.