Den manglende framgangen i WTO-forhandlingene har ført til «betydelig bekymring» i EU-kommisjonen om muligheten for en ny, global handelsavtale, innrømmet EUs handelskommissær Peter Mandelson onsdag. Likevel tviholder EU-kommisjonen på målet om å komme i havn i løpet av året.

— Europa har bidratt til å unnfange, sjøsette, nære og opprettholde denne handelsrunden siden 2001 og vi kommer ikke til å gi opp nå. Vi ønsker et ambisiøst, men realistisk resultat. Vi tar sikte på å sluttføre forhandlingene dette året, selv om det ikke bør skje til enhver pris, og dette betyr at vi vil fortsette å presse på for en avtale om hovedsakene før sommeren, sa Mandelson på en pressekonferanse i Brussel.

Partene i WTO har nettopp innrømmet at de ikke greier å møte målet om å få på plass et rammeverk for en global handelsavtale innen 30. april i år.

Nytt tilbud fra USA? Mandelson, som sammen med EUs landbrukskommissær Mariann Fischer Boel representerer EU i WTO-forhandlingene, sa seg fornøyd med de siste signalene om at et nytt forhandlingstilbud fra USA på landbruksområdet kan være underveis.

– Det vil være et viktig framskritt. Jeg hilser det velkommen, og jeg vil ikke kaste bort noen mulighet til å teste amerikanernes vilje den nærmeste tid, sa Mandelson.

Han la til at EU er innstilt på å gi mer på landbruksområdet dersom USA gjør det samme. Han ville imidlertid ikke si noe konkret om hva et slikt tilbud kan inneholde.