Norges EU-ambassadør gjorde sitt beste for å avdramatisere den tilspissede situasjonen i går. Tidligere på dagen hadde EU-kommisjonen sagt nei til å innlemme nye EU-regler i EØS-avtalen.

Normalt skjer dette fortløpende i den såkalte EØS-komiteen, noe som må til for at Norge skal kunne delta fullt i EUs indre marked og i ulike samarbeidsprogrammer.

Nå setter EU alle slike saker på vent, fordi Norge og de to andre EFTA-landene i EØS-samarbeidet, Island og Liechtenstein, ikke er blitt enige med EU om vilkårene for at de nye EU-landene Romania og Bulgaria blir en del av det indre markedet.

— Det får ingen direkte konsekvenser nå. Men det legger selvfølgelig et ytterligere press på partene i forhandlingene, sa ambassadør Oda Helen Sletnes i går.

EU mener Norge bør betale anslagsvis 500 millioner kroner for utvidelsen, noe den norske regjeringen mener er altfor mye. Norge og EU er heller ikke enige om hvordan overføringene til Romania og Bulgaria skal forvaltes. Norge vil dessuten ha kompensasjon for at dagens frihandelsavtaler med Bulgaria og Romania, som særlig kommer norsk sjømateksport til gode, faller vekk.

Norge har i to uker visst at EU ville sette foten ned i gårsdagens møte, uten at dette er blitt gjort kjent. Ambassadør Sletnes avviser at det er blitt drevet noe hemmelighold fra norsk side, og mener det uansett går mot en løsning.

— Målet er å komme i mål med forhandlingene før neste møte i EØS-komiteen, som er 16. mars, sier Sletnes.