«Vi blir ikke enige her i Brussel», sa en diplomat fra det italienske formannskapet til journalister på gangen i toppmøtesenteret. Noen offisiell kunngjøring er ennå ikke kommet, men møtet er åpenbart i oppbrudd.

Det vanskeligste spørsmålet handlet om hvordan de viktige avgjørelsene skal tas i Ministerrådet i fremtiden.

Nå blir det trolig opp til den irske regjeringen, som overtar EU-formannskapet fra nyttår, å løse flokene.