EU vil nå på visse betingelser godta at hvert enkelt medlemsland inngår tosidige avtaler med USA som fritar amerikanere for straffeforfølgelse i den nye straffedomstolen.

Domstolen, som åpner i Haag i Nederland neste år, skal rettsforfølge krigsforbrytere fra hele verden. Men USA hevder at domstolen kan brukes til politisk forfølgelse av amerikanere, og Washington har bedt alle ICC-land inngå avtale om ikke å overlevere amerikanere til domstolen.

Foreløpig har 12 land inngått slike bilaterale avtaler med USA.

Flere EU-land, blant dem Tyskland, advarte først mot slike avtaler med USA fordi det vil undergrave domstolens autoritet. Da det viste seg at EU-landene var splittet, ble EU-ministrene mandag enige om en felles kompromissholdning. (NTB)