– Vi har akkurat tatt et avgjørende steg. Jeg er nå i posisjon til å be EU-kommisjonen om å vedta svartelista og publisere den, sa EUs transportkommissær Jaques Barrot onsdag.

De svartelistede flyselskapene vil ikke kunne komme inn i EUs luftrom før de har løst sine sikkerhetsproblemer, sier han.

Navnene på de aktuelle flyselskapene vil ikke bli offentliggjort før lista blir godkjent av EU-kommisjonen. Det er ventet at dette vil bli gjort innen 23. mars.