Bekymring over sikkerheten ligger bak beslutningen, og svartelistingen vil innebære at de to flyselskapene ikke lenger får fly til EUs 27 medlemsland.

— Disse to selskapene har ikke regulære ruter til Europa, men de har noen charterruter til Europa, sier en EU-kilde.

— Vi har hatt et betydelig antall problemer og de vil derfor bli inkludert i svartelisten, sier kilden.