De 15 EU-landenes toppsjefer, som var samlet til krisemøte i Brussel fredag, understreker at USA er i sin fulle rett til å slå tilbake etter terrorangrepene i Washington og New York i forrige uke. EU-lederne henviser i en deklarasjon fra møtet at dette også støttes i forrige ukes resolusjon i FNs sikkerhetsråd.

EU-lederne understreker imidlertid at det er fritt opp til EU-landene selv om de ønsker å engasjere seg i et amerikansk motangrep.

Forsinket møte

Ordførerlandet Belgia skal ha foreslått en ordlyd om at også EU skulle være klare til å bidra i en slik aksjon. Forslaget ble imidlertid endret etter innspill fra den franske presidenten Jacques Chirac. Det skal ha vært akkurat dette punktet som førte til at toppmøtet ble kraftig forsinket fredag kveld.

Lederne mener gjengjeldelsesaksjoner kan rettes mot land som bistår, støtter eller gir ly til terrorister og at slike aksjoner er berettiget med utgangspunkt i resolusjoner vedtatt i FNs sikkerhetsråd.

— Vi uttrykker vår fulle solidaritet med det amerikanske folk i forbindelse med terrorangrepene, sa Belgias statsminister Guy Verhofstadt på vegne av EUs stats- og regjeringssjefer etter møtet i Brussel fredag kveld.

FN-regi

EUs toppledere understreker samtidig at den internasjonale kampen mot terrorisme må utkjempes av en internasjonal koalisjon i regi av FN. EU-lederne understreker også at terroren ikke alene bør bekjempes militært og med politi og etterretning, men også ved hjelp av økonomisk og sosial bistand til de fattige områdene i verden.

Denne holdningen skiller EU fra USAs reaksjoner på terroraksjonene i New York og Washington forrige uke.

EU-toppene ønsker også å opprette en felles liste over organisasjoner som mistenkes for å drive med terrorvirksomhet. Listen skal ikke nødvendigvis offentliggjøres, men være et redskap for samarbeidende polititjenester i EU-området.