— Det er et problem med Slovakia på grunn av etterforskning av interessekonflikter og det faktum at leder av statsforvaltningen som har ansvar for disse sakene, har fått sparken, sa kommisjonens talsmann, Jonathan Faull.

Kommisjonen avventer nå en detaljert redegjørelse fra regjeringen i Bratislava.

Slovakia har arbeidet seg opp fra pariah-status og tilhører nå andre pulje av søkerland til EU. Regjeringen håper å fullføre forhandlingene før valget i september 2002, slik at landet kan bli med i første opptak av nye medlemmer.

NTB