FRANK M. ROSSAVIK

På forhånd var nervøsiteten stor i alle leirer som ønsker at EUs grunnlovstraktat skal komme helskinnet gjennom alle prøvelsene.

En kraftig debatt i Frankrikes sosialistparti (PS) kulminerte onsdag med en uravstemning blant de 120.027 betalende medlemmene. Spørsmålet lød: «Støtter du EU-grunnloven? Ja eller nei.» På forhånd gikk tipsene i retning av dødt løp, eller en knapp ja-seier.

Men i går ble utfallet kjent, selv om endelige tall ikke foreligger før i dag. Da 85 prosent av stemmene var talt opp, ledet ja-siden markert med 59,07 mot 40,93 prosent, langt mer enn noen ventet. At hele 80 prosent av medlemmene deltok i avstemningen, bidro også til høy stemning i PS-ledelsen.

— Det er en tredobbelt seier, for Europa, demokratiet og sosialistpartiet. Frankrikes sosialister har åpnet ratifiseringsprosessen i hele Europa, sa partileder François Hollande.

Det er ikke helt riktig, for ett land ratifiserte (godkjente) traktaten i en parlamentsvotering allerede 11. november. Men hvem tenker på Litauen i en sådan stund?

Frankrikes tidligere president Valery Giscard d'Estaing, også leder av det såkalte reformkonventet som laget utkastet til grunnlovstraktaten, sa det slik i et intervju med en fransk radiostasjon:

— Hvis motstanderne hadde vunnet, ville det knapt vært mulig å vinne folkeavstemningen i Frankrike neste år. Da ville Frankrike vært utgangspunktet for en alvorlig politisk krise i hele Europa.