Som ventet på forhånd endte en lang dag i Brussel med et vedtak som ikke kommer til å løse konflikten i Irak. Men for EUs greske formannskap — og andre - var det viktig å samle Unionen igjen, etter at en gruppe land tidligere i vinter rykket ut med en støtteresolusjon til USA på frilansbasis.

Sent vedtak

Først ved 22-tiden i går kveld lyktes det. Den USA-vennlige fløyen, med Storbritannias Tony Blair og Spanias Jose-Maria Aznar i spissen, kan notere en seier.

Kanskje er vedtaket også et første skritt mot å bedre forholdet mellom USA og EU-landene Tyskland og Frankrike etter en lang periode med strid om Irak på flere internasjonale arenaer.

For selv om vedtaket kan likne et opptog av selvfølgeligheter, er ordene tydelig skarpere mot Saddam Hussein enn de var i papiret EU-lederne vedtok i januar.

EUs toppledere slår fast at Irak må la seg avvæpne. Selv om de ikke ble enige om en eksakt frist, uttaler lederne at inspeksjonene ikke kan pågå på ubestemt tid dersom ikke Saddam Hussein viser tilstrekkelig vilje til samarbeid.

Dokumentet erkjenner også at USAs styrkeoppbygging i området har vært nødvendig for å tvinge Irak til å slippe inn våpeninspektører og at fortsatt press er «avgjørende for å oppnå fullt samarbeid» fra Iraks side.

Chirac og Blair uenige

Hvor langt dette rekker i å samle Vesten når det kommer til stykke i FNs sikkerhetsråd, er uvisst. Frankrikes president Jacques Chirac gjentok i går at hans land ikke var villig til å stemme for en resolusjon som åpner for maktbruk nå. Frankrike har vetorett i Sikkerhetsrådet.

— Vi mener at krig alltid er den dårligste løsningen, sa den franske presidenten, Jacques Chirac.

Til gjengjeld lød Storbritannias statsminister, Tony Blair, som om han var i ferd med å miste tålmodigheten.

— Irak lever ikke opp til FNs resolusjoner, og derfor er det viktigste nå å sende et signal om styrke, ikke svakhet, for makt er det eneste språk Saddam Hussein forstår, sa Tony Blair.

«Fredsvennlig»

Og det hører med i bildet at dokumentet EU vedtok i går også inneholder «fredsvennlige» formuleringer om at krig ikke er uunngåelig og at våpenmakt bare må brukes som en siste utvei.

For å glede Tysklands krigsskeptiske kansler Gerhard Schröder, lot lederne være å ta med en formulering – trolig foreslått av Storbritannia - om at «timeglasset renner ut raskt». Schröder kvitterte med å si at han «aldri har utelukket maktbruk i siste instans».

I dokumentet sier Unionen dessuten at den vil påvirke arabiske land til å fortelle Saddam Hussein hvor alvorlig situasjonen nå er.

FNs generalsekretær Kofi Annan deltok på gårsdagens møte i Brussel. På en pressekonferanse oppfordret han EU-landene til å slutte å krangle seg imellom og med USA - og i stedet konsentrere seg om å få Irak avvæpnet.

anskje formaningen hjalp, for i utgangspunktet virket det ikke som om EU-landene hadde tenkt å bli enige. Jacques Chirac sa for eksempel ved ankomst at han ikke så behov for noen ny EU-resolusjon i det hele tatt.