Det er en egen arbeidsgruppe under Euratom, bestående av leger og forskere fra de ulike medlemslandene, som skal gjennomføre arbeidet.

— Det dreier seg om en innsamling av allerede tilgjengelig materiale, sier pressetalsmann Gunnar Wiegand i EU-kommisjonen.

Arbeidet skal munne ut i en rapport i februar om de vitenskapelige bevis som eksisterer om bruk av utarmet uran og eventuell helserisiko for EU-personell på Balkan. EU-kommisjonen har en rekke prosjekter gående på Balkan og EU har sendt flere tusen mennesker til området som et ledd i gjenoppbyggingsarbeidet.

EUs miljøprosjekt på Balkan har vurdert effektene av tungmetallforurensing, men ikke bruken av utarmet uran.

EUs sikkerhetspolitiske komité, under EUs ministerråd, hadde tirsdag et separat møte for å vurdere tiltak. Også NATO-landenes ambassadører diskuterte saken.

NTB