Kommisjonens vedtak var ventet etter lekkasjer de siste dagene, men gjorde likevel inntrykk på EUs aktører da det ble kjent. Selv etter EU-standard er det sterk kost at to av Unionens mektigste organer skal avgjøre en strid i retten. Det er omtrent som om den norske regjeringen skulle gå til søksmål mot Stortinget.

Brøt EU-regler

Kommisjonen mener EUs finansministre brøt loven, da de før jul vedtok ikke å straffe Tyskland og Frankrike for å ha brutt reglene i EUs stabilitetspakt for tredje året på rad. Vedtaket i november ble fattet etter langvarig dragkamp. Reaksjonene var den gang sterke. Den alminnelige oppfatning er at ministrene simpelthen ikke torde gå i full konfrontasjon med de to største medlemslandene.

Kommisjonen, med sin president Romano Prodi i spissen, ba i går Europadomstolen behandle saken etter en hasteprosedyre. Hvis retten samtykker, kan en dom foreligge innen et halvt år.

Tysklands finansminister Hans Eichel sa i går at han hadde «vanskelig for å forstå» Kommisjonens utspill. Eichel sa i en pressemelding at finansministrenes beslutning i november ble tatt «etter stabilitetspaktens ånd og bokstav».

Et høyt spill er satt i gang. Får Kommisjonen medhold i Europadomstolen, kan det i neste omgang føre til at Tyskland og Frankrike straffes for i flere år å ha hatt høyere budsjettunderskudd enn reglene i eurosonens stabilitetspakt tillater.

Taper Kommisjonen, derimot, kan det føre til at den svekker sin posisjon i maktkampen mellom EUs organer.

Uklar stabilitetspakt

Utfallet er ikke opplagt, for stabilitetspakten er mindre klar enn noen vil ha den til å være. Dessuten sa Kommisjonens president Romano Prodi i et uforsiktig øyeblikk i fjor at nettopp budsjettreglene er «dumme» fordi de er for lite fleksible.

Poenget til Tyskland og Frankrike er at de er nødt til å holde høye budsjettunderskudd i en periode for å få fart på økonomien igjen — noe som i sin tur også vil komme resten av EU til gode.

President Pat Cox i Europaparlamentet, den eneste av EUs fire sterke institusjoner som ikke blir en del av rettsoppgjøret, uttalte seg i går kritisk om Kommisjonens utspill. Det er et dårlig tegn for Romano Prodi & Co. Europaparlamentet tar ofte parti for Kommisjonen i strider med EU-landenes regjeringer.

— Å gå til sak kan kaste lys over lovreglene, men vil ikke hjelpe i beslutningsprosessene. Stabilitetspakten ble laget for å sikre stabil økonomisk vekst uten inflasjon. Vi må fokusere på hvordan vi kan nå dette målet, fremfor blindt å stirre på lovens bokstav sa Cox.

Han forsvarte langt på vei finansministrenes beslutning i november.

En talsmann for de konservative partiene i Europaparlamentet, den største gruppen, hilste derimot Kommisjonens utspill velkommen.

— EUs arbeid er bygd på lover og EU kan kun fungere hvis de respekteres og gjelder likt for alle, sa Othmar Karas, gruppens talsmann i finanspolitiske saker.