Hovedelementet i forslaget, som ble sendt alle medlemslandene i går, er at Norge skal få eksportere 186.338 tonn laks til EU i 200 dager fra en ikke fastsatt dag i midten av juli. Medlemslandene har frist til fredag 16. juli kl. 12 med å uttale seg om forslaget.

Det får BT opplyst av kilder som har fått dokumentet.

Taket nås i oktober

Kvoten tilsvarer det Kommisjonen fremmet for om lag en måned siden, men som ikke fikk tilstrekkelig tilslutning da.

Hvor stor importavgift EUs kjøpere må betale for «overskytende» import av norsk laks i det nye forslaget, var det ikke mulig å få på det rene i går kveld. Men i forrige runde foreslo Kommisjonen heftige 17,8 prosent.

Tidligere beregninger indikerer at «taket» i kvoten vil nås en gang sent i oktober eller tidlig i november. Deretter vil kvoten skape store problemer for norske eksportører i markedet for det som gjenstår av de 200 dagene. Nettopp det er også poenget med hele tiltaket.

Storbritannia og Irland har bedt om beskyttelse av sine egne produsenter mot den norske konkurransen. Slike midlertidige beskyttelsestiltak er lovlige etter regelverket til Verdens handelsorganisasjon (WTO), men bare på bestemte, strenge kriterier.

Tar Norges parti

Norske myndigheter er ikke alene om å mene at kriteriene neppe er oppfylt her. Hvis Europakommisjonen får grønt lys fra tilstrekkelig mange medlemsland, og kvoteordningen iverksettes, har Norge varslet en formell klage til WTO.

Men det er ikke hovedgrunnen til at mange EU-land for en gangs skyld har tatt Norges parti i en strid om markedsadgang for laks. En rekke EU-land, herunder tungvektere som Polen, Tyskland og Frankrike, har selv en fiskeforedlingsindustri som til dels lever av norsk laks som råstoff.

Selv om Kommisjonen får innført det foreslåtte tiltaket, er det en mulighet for at disse tre landene, sammen med blant andre Danmark, anker avgjørelsen inn for EUs Råd.

Norges EU-ambassadør Bjørn T. Grydeland ville i går ikke kommentere saken ut over å si dette:

— Vi er gjort kjent med at medlemslandene har fått et nytt forslag fra Kommisjonen. Men vi kjenner foreløpig ikke innholdet.