Det er ikke lenger noen overraskelse, men like fullt en pinlig begivenhet hvert år. Tirsdag gjorde EUs revisjonsrett det klart at den ikke kan gå god for EUs tall for regnskapsåret 2004, på samme måte som de ti foregående årene.

Problemet er at det ikke er klart nok hvordan de 105 milliarder euroene som lå inne i 2004-budsjettet, er blitt brukt. Revisorene er særlig kritiske til kontrollen med landbruksutgiftene, som var på 43,6 milliarder euro i 2004, og struktur— og regionalstøtten, som var på 34,2 milliarder euro.

Det er medlemslandene som må påta seg brorparten av skylden for at EUs regnskap ikke blir godkjent. Det er nemlig landene som har hånd om det meste av pengene, og EU har begrensede muligheter for innsyn i og kontroll av pengebruken på nasjonalt plan.

Revisjonsretten sier likevel at situasjonen er blitt noe bedre det siste året sammenlignet med tidligere.