I ett års tid har en komité i EU-parlamentet forsøkt å kartlegge holdbarheten i påstandene om at CIA skal ha stått bak hemmelig transport av fanger og drevet fangeleirer i Europa. Nå er arbeidet avsluttet, og tirsdag stemmer komiteen over den endelige rapporten om undersøkelsene.

Det er lagt fram svært mange endringsforslag, og parlamentarikerne har tidligere vært sterkt uenige om påstander og konklusjoner.

I en foreløpig rapport i april i fjor beskyldte komiteens rapportør, den italienske sosialisten Claudio Fava, myndighetene i europeiske land for å ha sett gjennom fingrene med CIAs ulovlige aktiviteter i Europa. Han hevdet at det var begått klare brudd på menneskerettighetene, og han rettet særlig kritikk mot Sverige, Italia og Bosnia-Hercegovina.