394 delegater stemte for og 215 stemte mot tjenestedirektivet, som er blitt utvannet i forhold til EU-kommisjonens opprinnelige forslag.

Tjenestedirektivet går nå tilbake til EU-kommisjonen for ny behandling.

Direktivet skal åpne opp det indre markedet for tjenesteytelser, og det vil gjelde for Norge gjennom EØS-samarbeidet.

Den europeiske fagbevegelsen har mobilisert sterke krefter mot det omstridte direktivet, også kalt Bolkestein-direktivet etter den tidligere EU-kommissæren Frits Bolkestein som opprinnelig utarbeidet det.

Det direktivet som ble vedtatt av Parlamentet torsdag, har tatt hensyn til flere av fagbevegelsens krav. Blant annet fjernet man det såkalte opprinnelseslandsprinsippet, som åpnet for at en tjenesteyter utelukkende skulle være underlagt lovgiving i sitt opprinnelsesland, og ikke lovgivningen i det landet der tjenesteyteren opererer.