FRANK M. ROSSAVIK

Dermed har Norge fått EU med på laget i kampen for å få stanset forurensningen fra det sterkt omstridte atomanlegget.

Europakommisjonen har sett seg lei på at selskapet British Nuclear Fuels (BNFL) i 20 år har motsatt seg inspeksjon av anlegget. I en uttalelse offentliggjort i går fastslås det at BNFL har «unnlatt å overholde prinsippene i Euratom-avtalen og reglene for kontroll av atommateriale. BNFL har også unnlatt å slippe til Kommisjonens inspektører for å sjekke hva slags atommateriale som finnes og i hvor store mengder».

Det fastslås også at Storbritannia innen 1. juni i år må presentere en handlingsplan for å endre situasjonen.

— Problemene har vært kjent lenge, men ingen konkrete initiativ har vært tatt av operatøren for å rette dem opp. Situasjonen er derfor blitt uakseptabel for Kommisjonen. Den truer med å reise tvil om troverdigheten til våre sikkerhetsprosedyrer, som vårt team av inspektører har gjennomført etter de høyeste standarder i femti år, sa EU-kommissær Loyola de Palacio i en kommentar.

Hvis britene ikke følger opp gårsdagens vedtak i Kommisjonen, varsles det bøter direkte mot BNFL.

EUs tøffe linje vil øke presset for å få hele det kontroversielle Sellafield-anlegget nedlagt.

Norge har vært spesielt opptatt av utslippene av det radioaktive stoffet technetium-99 til Nordsjøen. Her innførte britiske myndigheter i fjor sommer en ni måneders utslippsstans. I mellomtiden er det kommet ny renseteknologi som SFT mener vil sørge for at utslippene av stoffet stanser.