JESPER KONGSTAD

Skyhøye og fortsatt stigende oljepriser gjør at milliardene i rekordtempo fosser inn i oljeselskapenes pengebinger— opptil kr 6000 pr. sekund.

Ønsker mer i skatt

Det har fått EUs finansministere til å drøfte en ny skatt på oljeselskapenes historiske overskudd.

Under et finansministermøte i Brussel torsdag ble det fremsatt ønske fra flere land om at det bør utredes hvordan man kan få en større del av profitten. Det opplyste formannen for eurogruppen, Luxembourgs stats- og finansminister Jean-Claude Juncker, etter et møte for de 12 eurolandene torsdag kveld. Juncker understreket at det ennå ikke ligger konkrete forslag på bordet. Foreløpig er det kun tale om uformelle drøftelser.

Jean-Claude Juncker er en av de mest garvede blant EUs 25 ledere. En mann det blir lyttet nøye til.

— Vi er i begynnelsen av prosessen. Det som er skjedd, er kun at vi har tatt spørsmålet opp til vurdering.

— Det ser ut til at det er en folkelig irritasjon over oljeprisene, påpekte Juncker.

Dette kan skyldes at oljeselskapene skuffer inn svimlende summer, mens bilister, huseiere og næringsdrivende sitter igjen med store regninger. EU kan godt tenke seg at oljeselskapene heller investerer i en mer bærekraftig utvikling.

Ikke konkurransevridning

Østerrikes finansminister Karl-Heinz Grasser mener at en ekstraordinær oljeskatt er verdt å overveie - men EU bør her ikke handle alene.

— Vi er nødt til å handle globalt for å unngå konkurransevridning mellom de store økonomiske blokkene USA, EU og Asia, sa Grasser.

En global oljeskatt er imidlertid ikke særlig realistisk. USAs president George W. Bush har nylig avkvistet liknende forslag fra demokratene, i Kongressen. Frankrike har på sin side lenge kjempet lenge - og forgjeves - for en global skatt på flyreiser eller flybensin - som etter planen skulle gå til u-hjelp.

Men ikke alle er for skjerpet oljeskatt. Finansminister Gerrit Zalm fra Nederland - hjemland for blant annet olje- og gassgiganten Shell - sa klart fra at han er imot en skatt på de ekstraordinære overskuddene. Dermed kan den nye ideen raskt lide samme skjebne som flyskatten. Hvis ikke alle blir med, blir det ingen ny skatt.

Østerrikes finansminister Grasser opplyser at finansministerne nå vil ha utredet de praktiske mulighetene for å innføre en ny avgift - deretter skal saken drøftes med alle berørte parter.

Rekordhøy oljepris

Oljeprisen har den senere tid vært rekordhøy, helt opp i over 75 dollar pr. fat. Juncker tror at prisen i nærmeste fremtid ikke vil synke under 63 dollar fatet. Prisene i år er i gjennomsnitt 40 prosent høyere enn i fjor.

Verdens største oljeselskap Exxon har hatt et overskudd første kvartal som tilsvarer 1000 dollar pr. sekund. Tilsvarende tall for Shell er 785 dollar, og for BP ca. 660 dollar. Franske total endte på 550 dollar pr. sekund...