THOMAS HEINEStockholmDet var en tydelig ille berørt Thomas Bodstrvm, Sveriges justisminister, som orienterte pressen før EUs justis— og innenriksministermøte i Stockholm.Bodstrvm var nettopp kommet hjem fra en reise til Sarajevo i Bosnia, hvor målet var å få et førstehånds inntrykk av den voksende sex-handelen med kvinner og barn i Europa. Det fikk han, mer enn nok.- Det er ren slavehandel som foregår, påpekte han med avsky. Lokket eller kidnappet Flere tusen kvinner fra Øst-Europa lever som sexslaver.Ikke bare i Bosnia, men i stort omfang også i Vest-Europas storbyer.EU opererer offisielt med en beregning på svimlende 500.000 kvinner pr. år, som blir transportert ("trafficked") til EU - overveiende fra den tidligere Østblokken, og de fleste med henblikk på prostitusjon. En brukbar statistikk finnes ikke, men alle er enige om at trafikken er omfattende.- Informasjon fra medlemslandene viser helt entydig at problemet er voksende, med stadig større etterspørsel etter nye prostituerte, fastslår Bjvrn Clarberg, som koordinerer kampen mot menneskehandel ved det europeiske politisamarbeidet Europols kontor i Haag.EU har hatt kampen mot sexslaveri som erklært høy prioritet siden 1996 og det svenske formannskapet har erklært dette området som sin topprioritet på det juridiske området. Diskusjon med søkerland Den første sonderingen skjer på fredagens justisministermøte i Stockholm, og i mars skal EU-ministrene diskutere spørsmålet med sine kolleger fra de østeuropeiske søkerlandene, der mange av ofrene kommer fra.Underveis holdes en rekke møter, konferanser og seminarer i EU-regi, og parallelt foregår det tallrike initiativ i bl.a. Østersjørådet, Nordisk Ministerråd, IOM, OSCE og FN. Men selv om kampen mot kvinnehandel i det siste er plassert høyt på dagsordenen i de fleste europeiske landene, blir det neppe noen enkel sak å få til en felles EU-lovgivning. Jyllands-Posten/Bergens Tidende