FRANK M. ROSSAVIK

— Mitt inntrykk er at landene er fornøyde. Kommisjonen har oppnådd mer enn vi ventet på forhånd, sier en diplomat fra et av EUs nordiske medlemsland til BT.

Den nye EØS-avtalen er frem til klokken ni i dag til høring hos EUs 15 medlemsland. Til da har de frist til å uttale seg.

Klokken ti skal de ti tiltredelseslandene også godkjenne resultatet. Først deretter vil forhandlingslederne formelt kunngjøre avtalen.

Selv om land som Spania, Portugal og Sverige har spent bein for «norske» EU-avtaler før, tyder lite på at det skjer igjen.

Også en annen diplomat BT var i kontakt med i går kveld tror resultatet hilses med tilfredshet i EUs hovedsteder.

— Det «farligste» punktet er at Kommisjonen har godtatt at avtalen kan reforhandles etter fem år. Men jeg tror alle forstår at vi ikke kunne få gjennomslag for alt. EUs fiskeriland kan dessuten være misfornøyd med at EFTA-siden får lettelser for fiskeeksporten. Men lettelsene er såpass moderate og Kommisjonen har informert oss så godt underveis, at jeg ikke tror det blir problemer, mener hun.

En svensk kilde sier han ikke tror Sverige vil ha innsigelser. BT greide imidlertid ikke å få kontakt med autoritative kilder i Spania og Portugal.