Diplomater fra de 25 EU-landene ble i Brussel mandag kveld enige om en erklæring. Den er et svar på at Tyrkia nekter å anerkjenne det nye EU-medlemslandet Kypros.

Dermed er det ifølge diplomater usannsynlig at det blir et ekstra møte for EUs utenriksministere før forhandlingene med Tyrkia om EU-medlemskap begynner 3. oktober.