I et en time langt møte i forkant av et ministermøte mellom EU og Kina i Beijing fokuserte Lindh på menneskerettighetsspørsmål. Sverige innehar dette halvåret formannskapet i EU.

Lindh kritiserte Kinas omfattende bruk av dødsstraff og den siste offensiven mot kriminalitet, som har resultert i mange henrettelser.

Ifølge en uoffisiell opptelling basert på kinesiske aviser, er minst 500 mennesker henrettet i de første månedene av kampanjen mot organisert kriminalitet, som ble lansert 11. april.

Men diplomater tror minst 700 er henrettet i kampanjen, som åpenbart også er rettet mot separatister og væpnede ransmenn.

Lindh kritiserte også bruken av tortur og kinesiske restriksjoner på religionsfrihet, ytringsfrihet og organisasjonsfrihet. NTB