— Vi kunne blitt enige. Men det skjedde ikke, ene og alene på grunn av lite fleksible standpunkter hos Storbritannia og Nederland, sa Schröder etter at EU-lederne hadde sittet sammen til over midnatt - uten å skaffe EU et nytt langtidsbudsjett for 2007-2013.

Storbritannias Tony Blair forsvarte imidlertid at han ikke var til å rikke fra den kontroversielle budsjettrabatten som ble et hovedtema i forhandlingene.

— Vi kan godt fjerne rabatten, men da må vi også fjerne grunnen til at den finnes, sa Blair.

Her viser han til at Storbritannia fikk rabatten på 1980-tallet som resultat av at EU brukte mer og mer penger på landbruk, noe som gjorde at britene kom dårlig ut av pengefordelingen.

— Når man hører hva enkelte på møtet sier, at landbruk er Europas fremtid... Jeg finner det temmelig bisarr, sa Tony Blair.

Ingen var i tvil om hvem Blair siktet til, men den franske presidenten ble ikke navngitt.

— Europa er i dyp krise, konstaterte EUs fungerende formann Jean-Claude Juncker, mannen bak alle kompromissforslagene.

Han sa seg også skamfull over sammenbruddet, fordi EUs nye, fattigere medlemsland i øst under møtet sa seg villige til å ofre noen av overføringene de ville ha krav på, for å få budsjettet til å gå i hop.