ATLE M. SKJÆRSTADatle.skjaerstad@bt.no Brussel

På kommisjonens bord ligger et forslag om å omgjøre et lånetilsagn på ca. 720 millioner kroner til direkte bistand.I tillegg vil kommisjonen antakelig be om at giverlandsgruppen som finansierer oppbyggingen av de palestinske områdene, blir aktivert. Norge er formann i denne gruppen. I en samtale med Bergens Tidende beskriver EU-talsmannen situasjonen for den palestinske selvstyreadministrasjonen som dramatisk.

— Administrasjonen er nærmest på sammenbruddets rand. Inntektene er borte, og ifølge de oversikter vi har vil pengekassen være tom innen utgangen av mars.

I praksis betyr dette at den offentlige infrastruktur som er bygd opp, vil forsvinne. Dette er det ingen som er tjent med, sier talsmannen. En av årsakene til den vanskelige økonomiske situasjonen er at Israel siden urolighetene startet i fjor høst, har holdt tilbake skatter, toll og avgifter fra handelsvirksomhet. Ifølge inngåtte avtaler skal disse overføres til den palestinske selvstyreadministrasjonen.

— Vi ser for oss et krafttak som strekker seg over de kommende 6-12 månedene, sier talsmannen.

"Kan tape alt" EU-talsmannen understreker at dette tiltaket ikke må oppfattes som en del av fredsforhandlingene, selv om det selvsagt henger sammen med arbeidet for en å få i stand en varig fredsløsning.

— Vi skal ikke legge oss opp i Jerusalems fremtidige status, de hellige stedene, spørsmålet om tilbakevending for flyktningene etc. Men det blir stadig klarere at dersom vi ikke tar dette krafttaket nå, så står vi i fare for å miste alt det som er oppnådd i fredsprosessen. Vi ser nå at Hamas og andre ekstremistorganisasjoner rykker inn og tar over i de såkalte A-områdene - områder som er tilbakelevert og der palestinerne har overtatt administrasjonen selv - fordi selvstyremyndighetene ikke har penger til å betale lønninger, holde skoler og sykehus i gang m.v., sier talsmannen.

Press på Israel Han utelukker ikke at det mandag vil bli drøftet hvordan det kan legges press på Israel, slik at de palestinske myndighetene kan få utbetalt de pengene som Israel har holdt tilbake siden september i fjor.

— Vi startet drøftingene om denne "dugnaden" allerede før jul, siden den gangen har situasjonen bare forverret seg, sier han.USA vil bli søkt trukket med i arbeidet: - Dette er det eneste landet som har den nødvendige innflytelse overfor Israel.EU har i perioden fra 1994 til utgangen av 1998 bidratt med ca. 16 milliarder kroner til oppbyggingen av de palestinske områdene.