Selskapene produserer toalettpapir og papirhåndklær og EU-kommisjonen mener en fusjon ville ha truet konkurransen i de nordiske landene.

Mölnlycke produserer toalettpapiret Edet mens Metsä lager papirhåndklær av merket Lambi. Leni og Serla. EU-kommisjonen har gransket fusjonen mellom de to selskapene siden september i fjor og kommet til at de allerede kontrollerer 90 prosent av markedet i Finland, Sverige, Danmark og Norge. En fusjon ville ha stengt markedet for andre aktører, konkluderer EU-kommisjonen.

EUs konkurransemyndigheter setter strenge regler ved fusjoner, men det er sjelden fusjoner blir avvist. Siden 1990 har dette skjedd bare 13 ganger før den svensk-finske sammenslåingen gikk i vasken.NTB